Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Menu
Informacje i gwarancja

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)


Czy mogę uzyskać fakturę VAT na zakupiony towar?

Na każdy sprzedawany przez nas towar wystawiamy fakturę VAT. Na etapie składania zamówienia (podawania danych odbiorcy) należy zaznaczyć opcję 'firma' i wpisać numer NIP.

 

Czy sprawdzę zawartość paczki przed uiszczeniem opłaty kurierowi?

 
Jest możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera, ale dopiero po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki. Niestety kurier nie wyda przesyłki przed uiszczeniem opłaty.

Czy podane na stronie ceny są aktualne i ostateczne?


Informacje na stronach internetowych sklepu, zarówno dotyczące dostępności produktów jak i ich cen, są codziennie uaktualniane. Tak więc wszystkie ceny towarów widoczne na naszych stronach są aktualne i ostateczne.

Chciałbym zapłacić przelewem za zamówiony towar, proszę o podanie mi numeru konta, na które mam przelać należność.

Informacje o numerze konta wysyłane są automatycznie w chwili złożenia zamówienia, pod warunkiem wpisanie w zamówieniu poprawnego adresu meilowego. 
Nr. konta bankowego znajduje się również w zakładce KONTAKT.
 
Bezpieczeństwo

Staramy się, aby Klient realizujący zakupy w naszym sklepie miał gwarancję bezpieczeństwa - zarówno w kwestii jakości towarów, jak i danych osobowych.
Wykorzystujemy najnowocześniejsze mechanizmy ochrony przekazywania i przechowywania danych osobowych, jakie są w tej chwili dostępne. 
Sprzedajemy produkty wysokiej jakości.  Dokładamy starań o wysoką jakość opisów produktowych i udzielamy dokładnych informacji odnośnie naszej oferty..

 

 

Pliki do pobrania

Protokół reklamacyjny 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Czas realizacji zamówienia

Przybliżony czas oczekiwania na realizacje zamówienia (w dniach roboczych) wynosi średnio 3 dni robocze i jest uzależniony od pracy firmy kurierskiej lub poczty. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania paczki wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

Dostępność produktów

Status dostępności produktu jest określony w karcie produktu. 

Koszt dostawy

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Informacja o koszcie dostawy wyświetlana jest w module 'koszyk sklepu' - z możliwością wyboru proponowanego wariantu.

Gwarancja i serwis towarów

Warunki Gwarancji:

 

1.         Gwarancji udziela się na okres podany w opisie przedmiotu i określony przez producenta lub importera. Okres gwarancji zmniejsza się do 1 roku w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez Serwis w terminach nie dłuższych niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do Serwisu.  

2.         Firma gwarantuje sprawne działanie zakupionego urządzenia użytkowanego zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i ważna jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.         Sposób naprawy ustala gwarant.

4.         Przez naprawdę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Serwis czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, na przykład: zainstalowanie, sprawdzenie działania itp.

5.         Gwarancją nie są objęte:

- sznury połączeniowe, sieciowe, wtyki, gniazda, szczotki,

- uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (np. przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, używanie niezgodnych z instrukcją obsługi środków eksploatacyjnych lub czyszczących),

- uszkodzenia spowodowane przez wilgoć, korozję lub ciała obce, które dostały się do wnętrza,

- uszkodzenia wynikłe na skutek:

* uruchomienia urządzenia bez usunięcia blokad transportowych,

* przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie,

* okoliczności, za które nie odpowiada ani Sprzedawca ani Wytwórca,

* innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich (np. używania nieoryginalnych części lub akcesoriów)

6.         Reklamującemu przysługuje prawo wymiany wyrobu na nowy, pozbawiony wad, wyłącznie w przypadku, gdy:

- punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,

- naprawa nie jest wykonana w terminie wymienionym w ptk. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.

7.         Do przyjęcia reklamacji i wykonania naprawy gwarancyjnej upoważnione są Punkty Serwisowe.

8.         Gwarancja wygasa, gdy uszkodzenie nastąpiło w wyniku niewłaściwego transportu.

9.         Gwarancja nie obejmuje wgnieceń, zarysowań, pęknięć, które nie były wykryte w momencie zakupu.

10.       Wyrób dostarczany do Punktu Serwisowego powinien być czysty. Serwisant może odmówić przyjęcia do naprawy wyrobu brudnego lub oczyścić go na koszt nabywcy.

11.       Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Punkt Serwisowy poświadcza w karcie gwarancyjnej.

12.       Uprawnienia z tytułu udzielanej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu WAŻNEJ karty gwarancyjnej.

13.       W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych w celu naprawy wyrobu, okres naprawy może ulec przedłużeniu o 14 dni roboczych.

14.       Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

15.       W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

16.       Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych 

Zakupy na raty

Zakupy mogą Państwo zrealizować również na raty. Współpracujemy ze znaną na rynku usług finansowych firmą Santander CONSUMER BANK, która oferuje kredyty na bardzo atrakcyjnych warunkach.

 

 

UTYLIZACJA-Odbiór zużytego sprzętu

Dostarczając Klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (nie pobieramy opłaty za jego utylizację) w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Jeśli kupujesz u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny możesz skorzystać z opcji oddania zużytego sprzętu do utylizacji.
Odbierzemy od Ciebie nieodpłatnie zużyty sprzęt w naszym sklepie stacjonarnym (nie pobieramy opłaty za utylizację), o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Jeśli dokonujesz zakupu z opcją wysyłki to również pomożemy ci w odbiorze zużytego sprzętu.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższej możliwości:
Prosimy o wpisanie tej prośby w polu UWAGI podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym – dzięki temu pomożesz nam się przygotować na dodatkowy transport. Jeśli z przyczyn technicznych nie uda się wybrać powyższej opcji - prosimy o przesłanie informacji o chęci skorzystania z nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu. Pamiętaj, że w transport zakupionego sprzętu zrealizowany będzie przez 1 osobę pod budynek. W takim przypadku, zużyty sprzęt odbierany będzie z tego samego miejsca.

Wszystkie pytania związane z tego typu odbiorem prosimy kierować telefonicznie (telefony w zakładce KONTAKT).

Pamiętaj, przed przekazaniem zużytego sprzętu przygotuj go do odbioru. Przygotowanie sprzętu polega na:

 • w przypadku kuchni - odłączeniu od instalacji gazowej (dokonany wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia) lub elektrycznej,
 • w przypadku urządzeń pralniczych - odłączeniu od instalacji wodnej i elektrycznej oraz odcięcie przewodu zasilającego,
 • w przypadku lodówki - rozmrożeniu jej i odłączeniu od instalacji elektrycznej oraz odcięcie przewodu zasilającego.
 • Przekazywane produkty muszą być czyste i kompletne by nie zagrażały zdrowiu przewożących je osób

 

Pamiętaj również, że:

 • zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
 • posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

 

 1. Możesz zostawić zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości np. kupując telewizor możemy nieodpłatnie oddać stary. 

 2. Odnieś do punktu zbierania. W każdej gminie powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 3. Zostaw w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

W przypadku zakupu produktów gabarytowych w sklepie stacjonarnym z dostawą do domu, istnieje możliwość usługi odbioru i bezpłatnego transportu zużytego urządzenia. Szczegółowe informacje dostępne w sklepie stacjonarnym i na stronie:
http://elektrosmieci.pl/wp-content/uploads/2015/09/EE_ULOTKA_ODBIORY.pdf

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy trafią do odzysku i recyklingu

Zobacz, gdzie znajdują się punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Polski: Lista punktów zbierania zużytego sprzętu 

* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688):

 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl